miércoles, 10 de febrero de 2010

Càncer de Bufeta

Definició de la malaltia
El càncer de bufeta es produeix quan es desenvolupen cèl·lules malignes en el revestiment d'aquest òrgan. És el segon en freqüència entre els càncers urogenitals, sent el primer el càncer de pròstata en barons. En la dona ocupa el primer lloc.

Etiologia
- Fumadors . És el grup de major risc per a adquirir la malaltia (dues vegades més que els no fumadors).
- Ocupacions de risc. Aquelles persones que treballen en llocs exposats a la presència de substàncies cancerígenes.
- La esquistosomiasis, una infestació produïda per paràsits, produeix una irritació crònica en la bufeta que pot originar un càncer. Les infeccions urinàries repetides produeixen una irritació de la paret de la bufeta que sembla que pot ocasionar càncer.
- Però no cal oblidar que aquests són només factors de risc.

Símptomes


Malgrat la simptomatologia no és específica, els quatre símptomes principals són:
- Dolor quan s’orina
- Necessitat d'orinar de manera exageradament freqüent
- Sensació de voler orinar sense poder fer-ho.


Tractament
Cirurgia: Consisteix en l'extracció del càncer. Existeixen diversos mètodes:
- Resecció transuretral: amb un citoscopi, a través de la uretra.
- Cistectomia segmentada: s'extrau la part de la bufeta on es troba el càncer sempre i quan estigui limitat a una zona concreta.
- Cistectomia: extirpació de la bufeta.
- Cistectomia radical: extirpació de la bufeta i el teixit que l'envolta.
Derivació urinària: aconseguir una alternativa per la sortida de l'orina, sense passar per la bufeta.

. Radioteràpia: Destruir les cèl·lules canceroses amb radiacions X d'alta energia.
. Quimioteràpia: Pot ser utilitzada després de la intervenció quirúrgica per assegurar l'eliminació total de les cèl·lules canceroses.


Tractament nutricional
· Alimentació per pal·liar els efectes dels tractaments.
· Gran quantitat de fruites, verdures, cereals i llavors per a reforçar l'organisme amb antioxidants i les defenses.
· Prohibit el tabac i reduir el consum d'alcohol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario